KILPAILUKYKYÄ VASTUULLISUUSTAIDOILLA

Koulutukset ja työpajat

 

Taatusti käytännönläheiset ja hyödylliset koulutukset, jossa myös pysytään hereillä.

Pohjaan koulutukseni tieteelliseen tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin.

Saatte tietoa, työkaluja ja varmuuden ryhtyä tositoimiin.

Yrityksenne kilpailukyky säilyy vastuullisuusvaatimusten kiristyessä ja päätyy jopa alansa edelläkävijäksi.

Suunnitelmat päätyvät paperilta käytäntöön ja ammattitaitosi pysyy kehityksen mukana. 

Esimerkkejä organisaatiollesi räätälöitävistä koulutuksista:

1. Kolme askelta vastuullisuuteen PK-yrityksessä

Yhä useammassa pk-yrityksessä joudutaan nyt osoittamaan vastuullinen toiminta. Tässä koulutuksessa käymme läpi kolme olennaisinta asiaa kestävään vastuulliseen yritystoimintaan siirtymisestä: ydinliiketoiminnan vastuullisuuden arviointi, henkilökunnan sitouttaminen sekä avoin viestintä ja läpinäkyvyys. Koulutuksen esimerkit ja painotus esimerkiksi sosiaaliseen tai ympäristövastuuseen valitaan tarpeen mukaan.

Kesto: 4 h (puoli päivä) Hinta: 1250 (+alv 24%)

 

o2. Kilpailukykyä vastuullisuudesta

Tämä koulutus sopii johdolle, joka haluaa ymmärtää mistä vastuullisuudessa on kysymys, mitä kiristyvät kestävyysvaatimukset tarkoittavat, ja miten vastuullisuus voi tuoda kilpailuetua. Koulutus sopii, jos olette käynnistämässä järjestelmällisempää ja tavoitteellisempaa vastuullisuustyötä ja yrityksen vastuullisuusstrategia aiotaan  päivittää. Opitte konkreettisen rakenteen, jolla voitte kehittää, mitata ja seurata oman yrityksenne vastuullisuutta. Käymme läpi paljon käytännön esimerkkejä.

Kesto: 8 h (koko päivän) Hinta: 2500 (+alv 24%)

 

03. Ratkaiseva kilpailutekijä: Työnantajavastuu PK-yrityksessä

Tämä koulutus sopii hyvin esimerkiksi osaksi yrityksen johtamiskoulutusohjelmaa. Koulutus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käymme läpi työnantajavastuun perusteet ja sen merkityksen PK-yrityksen kilpailukyvylle. Toisessa osassa keskitymme työnantajakuvan rakentamiseen vastuullisuuden avulla ja kolmannessa osassa pureudumme työnantajavastuun johtamiseen PK-yrityksessä.

Kesto: 4 h (puoli päivä) Hinta: 1250 (+alv 24%)

04. Kestävän kehityksen muutostaidot

Koulutus sopii johtoryhmille tai osaksi esihenkilö- tai vastuullisuusasiantuntijoiden  johtamiskoulutusohjelmaa.

Olemme valtavan systeemisen muutoksen keskellä. Se on osalle innostavaa, mutta jatkuva muutos ja epäselvä tulevaisuus myös kuormittaa. 

Tässä koulutuksessa opit millaisia johtajuustaitoja tarvitaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Saat välineitä itsesi ja oman hyvinvointisi johtamiseen. Lisäksi käymme läpi johtajuustaidot, jotka auttavat teitä johtamaan muutosta tehokkaasti ja osallistavasti.

Koulutuksessa hyödynnämme kansainvälistä kestävän kehityksen muutostaitojen kehikkoa (IDG)

Kesto: 4 h (puoli päivä) Hinta: 1250 (+alv 24%)

 

05. Mitä on yritysvastuu ja kestävä kehitys?

Koulutus antaa valmiudet toimia yritysvastuun ja kestävän kehityksen parissa.

Tässä koulutuksessa perehdytään yritysvastuuseen ja sen kolmeen osa-alueeseen: ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallinnointiin (ESG). Lisäksi käsitellään kestävää kehitystä.

1. Yritysvastuu yleisesti: Mitä yritysvastuu tarkoittaa ja kuinka se vaikuttaa yrityksen toimintaan.

2. ESG: Mitä ympäristö- ja sosiaalinen vastuu ja hyvä johtaminen tarkoittaa yrityksen näkökulmasta ja miten se näkyy yrityksen päätöksenteossa.

3. Kestävä kehitys: Miten yritykset voivat tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja miksi se on tärkeää.

Kesto: 8 h (koko päivän) Hinta: 2500 (+alv 24%)

 

06. vastuullisuus elintarviketeollisuuden PK-yrityksen arjessa

Koulutus sopii elintarviketeollisuudessa työskenteleville asiantuntijoille ja esihenkilöille. Käymme läpi erilaisia elintarviketeollisuuden vastuullisuusstrategioita ja miksi vastuullisuusstrategia tarvitaan.

Koulutuksessa opit miten itse voit omalla työlläsi tukea yrityksesi vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Koulutuksessa käydään läpi myös pahimmat kompastuskivet vastuullisuuden edistämisessä ja opit elintarviketeollisuudelle oleelliset vastuullisuuden osatekijät.  

Kesto: 8 h (koko päivä) Hinta: 2500 (+alv 24%)

Ota yhteyttä!
Suunnitellaan teille sopiva koulutuspäivä tai työpaja!

6 + 2 =

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram