Kilpailukykyä vastuullisuustaidoilla

konsultointi

Kun haluatte lisätä yritysvastuuta ja jopa muuttaa organisaation toiminnan kestäväksi, mutta omat resurssit eivät riitä, tai ette tiedä mistä aloittaa.

Varaa 30 min aika kalenterista

Oletteko vastuullisuustyön alkutaipaleella?

 

⇒ Selvitetään teille oleelliset asiat ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kehittämisessä.

⇒ Kartoitetaan asiakkaiden ja sidosryhmien vastuullisuustarpeet.

⇒ Ennakoidaan yritykseenne kohdistuvia toimintaympäristön muutoksia.

⇒ Viestitään mistä vastuullisuudessa on kyse, sekä miksi ja miten toimintaa kannattaa kehittää.

Kangerteleeko toteutus?

 

Autan yritysjohtoa sekä työpaikkanne vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä vastaavia asiantuntijoita johtamaan muutosta uusiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin.

⇒ Saatte varmuuden ryhtyä tositoimiin

⇒ Suunnitelmat päätyvät paperilta käytäntöön ja liiketoiminnan tulokseksi
⇒ Vakuutatte ja innostatte toimintaan itsenne, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja omistajat

⇒ Vastuullisuusviestintä ja -raportointi perustuu todelliseen toimintaan

kestävän kehityksen tavoitteet osaksi yrityksen strategiaa

⇒ Määritellään organisaatiollenne oleelliset kestävän kehityksen tavoitteet

⇒ Määritellään mitä hyötyä organisaatiollenne on kestävän kehityksen tavoitteista.

⇒ Tehdään alustava sidosryhmäanalyysi, olennaisuusanalyysi sekä kestävän kehityksen strategia viestintäsuunnitelma.

⇒ Etsitään uudenlaisia yhteistyö- ja  verifiointipartnereita.

Missä voin auttaa

 

Vastuullisuus toteutuu vain käytännössä, ei paperilla. Ja se pitää EU:n kestävyyslainsäädännön myötä myös kyettävä todistamaan.

Siksi yritykset tarvitsevat vastuullisuustaitoja ja vastuullisuusasiantuntijat muutosjohtamisen taitoja, jotta täytäntöönpano onnistuu.

 

Vastuullisuusosaamisen kehittäminen

Sisäinen viestintä vastuullisuuteen liittyen

Vastuullisuusosaajien rekrytointi

Motivaatiopuheenvuorot ja alustukset

U

Kyselyt ja selvitykset

Työpajat ja koulutukset

Esihenkilövalmennukset

Vastuulliset toimintatavat ja prosessit

Esimerkki konsultointi

 

Etkö oikein tiedä, mikä on ongelma? Puolen päivän napakka konsultointi-istunto johtajalle, yrittäjälle tai asiantuntijalle

 

Sisältö lyhyesti:

– tarkoitettu vastuullisuustilanteen nykytilan arviointiin ja muutosta koskevien linjausten pohtimiseen

– etukäteismateriaalit valmistautumista varten

– pystyt arvioimaan muutoksesi vaatimat jatkotoimet

– tiedät millä toimenpiteillä aloittaa muutoksen

 

Konsultoinnin hinta 

1000  eur + alv 24%

 

Lisäoptiona

– teet oman muutosprosessisuunnitelman ohjatusti (kesto kolme viikkoa, yksi tunnin katselmus per viikko)

 

 

Esimerkki: PK-yrityksen vastuullisuusmuutos

 

  • Tietopaketti lainsäädännön muutoksista toimialallanne, sekä isoimpien asiakasyritystenne toimialoilla.
  • Media-kilpailija- analyysi esimerkkeineen
  • Toiminta- ja arviointisuunnitelma: miten integroida, mitata ja seurata kestävä kehitystä oman yrityksenne liiketoiminnassa

-> ymmärrätte asiakkaillenne syntyvistä paineista ja tarpeista nopeasti kiristyvästä säätelystä johtuen

-> Löydätte keinoja auttaa asiakkaitanne heille oleellisissa kestävyysasioissa ja sitä kautta saada uutta bisnestä

-> helpottaa teitä tekemään vastuullisuutta tukevia strategisia päätöksiä

-> parantaa kilpailukykyänne

-> Tiedon perusteella pystytte parantamaan viestintää sortumatta viherpesuun. Erotutte kilpailijoista positiivisesti.

Lähestymistapani

Omalla persoonalla, selkokielellä ja tietoa pihtaamatta.

Teen mitä lupaan, luotettavasti ja ammattitaidolla.

Pysyviä tuloksia, yhdessä ihmisten kanssa.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram